ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۴ تیر

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
نزاع خیر و شر بین ادیبان
و صدور قطعنامه در نخستین
کنگرهٔ نویسندگان ایران
[۱][۲]
  • روز ملی‌شدن شرکت‌های بیمه
زادروزها
  • ۱۳۲۳ - اصغر الهی (داستان‌نویس) - مشهد
  • ۱۳۲۷ - فتح‌الله بی‌نیاز (داستان‌نویس) - خوزستان
  • ۱۳۴۴ - هیوا مسیح (شاعر) - شیروانِ خراسان
  • ۱۳۴۷ - شمس آقاجانی (شاعر) - بابلسر
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها