ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ اردیبهشت

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search


زادروزها
  • ۱۳۲۱ - محمد مختاری (شاعر) - مشهد
  • ۱۳۳۵ - مدیا کاشیگر (شاعر، داستان‌نویس و مترجم) - یزد
  • ۱۳۴۰ - پروین سلاجقه (شاعر و منتقد) - رابرِ کرمان
  • ۱۳۴۱ - امیر عاملی (شاعر) - قزوین
  • ۱۳۴۲ - بلقیس سلیمانی (داستان‌نویس) - رابرِ کرمان
  • ۱۳۴۶ - محمدحسین جعفریان (شاعر) - مشهد
درگذشت‌ها
رویدادها
  • بزرگداشت سعدی