راهنما:فهرست/پیوندها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
Gnome-go-last.svg راهنما:فهرست
پیوندها

الگو:فهرست مطالب چپ

راهنما

راهنما:پیوند
چگونه صفحه‌ای را ویرایش کنیم: پیوندها و URLها
پرسش‌های رایج ویرایش:پیوندها را چگونه بسازم؟
URLهای ویکی‌ادبیات

انواع پیوند‌ها

ویکی‌ادبیات:پیوند به خود
ویکی‌ادبیات:پیوند piped
ویکی‌ادبیات:رده‌بندی#پیوند به رده‌ها
ویکی‌ادبیات:پیام‌های الگو‌یی/پیوند‌ها
ویکی‌ادبیات:پیوند‌های شابک (ISBN)
متا:تاریخ‌های دینامیک

راهنمایی

ویکی‌ادبیات:دستورالعمل سبک (پیوندها)
ویکی‌ادبیات:سیاهه‌های جاسازی‌شده
ویکی‌ادبیات:تنها پیوند‌های مربوط به متن را بسازیم و [ویکی‌ادبیات:وب را بسازید]]
ویکی‌ادبیات:راهنمایی برای نوشتن مقاله‌های بهتر#پیوست‌های استاندارد - بخش مربوط به پیوند‌ها
متا:چه زمانی باید به خارج پیوند بدهم؟
ویکی‌ادبیات:ذکر منابع - متن اتوماتیک در پیوندها و زیرنویس‌ها
ویکی‌ادبیات:پیوند به خارج

پیوندهای میان‌ویکی

متا پیوند دادن میان‎ویکی
ویکی‌ادبیات:پروژه‌های خواهر - به‌همراه روش پیوند دادن به آن‌ها
متا:مشکل پیوند میان‌ویکی
متا:روبات میان‌ویکی
ویکی‌ادبیات:سیاهه ارجاعات میان‌ویکی
ویکی‌ادبیات:پیوندهای بین زبان‌های مختلف

گوناگون

ویکی‌ادبیات:مرور پایه
متا:پیوند رای‌گیری راجع به سبک - نظرسنجی تاریخی که در آن تصمیم گرفته شد که پیوندها باید زیرخط‌دار باشند
متا:پیشنهاد برای پیوندهای مرده
ویکی‌ادبیات:مشروع سازی
متا: پیوند دادن تصادفی و طرح پیوندهای به‌سختی مرتبط شده براساس رده (تاریخی، چرا از زیر‌صفخه‌ها استفاده نمی‌کنیم)
ویکی‌ادبیات:پوست‌شتر و ویکی‌ادبیات - تاریخ پیونددهی در ویکی‌ادبیات
متا: جدول پیوند‌ها (اطلاعات فنی ذخیره‌سازی)
متا:جدول پیوند‌های شکسته (اطلاعات فنی ذخیره‌سازی)

مقالات مربوط در دانشنامه

پیوند (لینک)
Hyperlink
Deep linking
Link popularity
مزرعه پیوند
پوست‌شتر
میان‌ویکی