الگو:گفتاورد

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

— یک نفر، منبع
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

<templatedata> { "params": { "1": { "label": "متن گفتاورد", "type": "string", "required": true }, "2": { "label": "نام شخص", "type": "line", "suggested": true }, "3": { "label": "منبع", "type": "line", "suggested": true } }, "description": "برای نقل یک گفته به‌صورت مستقیم از شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد." } </templatedata>

استفاده

{{گفتاورد|متن مورد نظر|نام شخص|منبع}}

می‌دهد:

متن مورد نظر

— نام شخص، منبع

جستارهای وابسته