Open main menu

ویکی‌ادبیات β

ویکی‌ادبیات:سیاست محرمانگی

ما معتقدیم که شما فقط در صورت تمایل به مشارکت در ویرایش ویکی ادبیات، باید اطلاعات شخصی خود را اعلام کنید.

 • خواندن و استفاده از ویکی ادبیات، بدون ثبت حساب کاربری ممکن است.
 • مشارکت در ویرایش صفحات و مقالات ویکی ادبیات، فقط با ثبت حساب کاربری مجاز است.
 • برای ثبت نام و ایجاد یک حساب کاربری، اعلام شمارۀ تلفن همراه لازم و ارائۀ نشانی رایانامه اختیاری است.

از آنجا که ما می‌خواهیم نحوۀ استفاده از ویکی ادبیات را درک کنیم تا بتوانیم آن را برای شما بهتر کنیم، برخی از اطلاعات را جمع می‌کنیم.

 • یک حساب کاربری ثبت کنید و صفحه کاربری خود را مرتباً به‌روز کنید.
 • با ارسال رایانامه، شرکت در نظرسنجی یا ارائۀ بازخورد، نظر خود را به ما اعلام کنید.

ما متعهد به رعایت موارد زیر هستیم.

 • توصیف دقیق نحوۀ استفاده از اطلاعات شما یا اشتراک‌گذاری آن، در چارچوب سیاست حفظ حریم خصوصی؛
 • استفاده از اقدامات معقول برای حفظ امنیت اطلاعات شما؛
 • خودداری از فروش اطلاعات شما یا اشتراک‌گذاری آن با اشخاص ثالث برای اهداف بازاریابی؛
 • اشتراک‌گذاری اطلاعات شما در موارد و شرایط محدود، مانند کمک به بهبود ویکی ادبیات یا برای محافظت از شما و دیگران، مطابق قانون.

نسبت به موارد زیر آگاه باشید.

 • هر محتوایی که اضافه می‌کنید یا هر تغییری که در ویکی ادبیات ایجاد می‌کنید، پس از مدتی به‌صورت عمومی در دست‌رس خواهد بود.
 • بعضی از مدیران ویکی ادبیات، از ابزارهایی استفاده می کنند که به آنها دست‌رسی محدود به اطلاعات غیر عمومی در مورد مشارکت‌های اخیر داده می شود تا بتوانند از ویکی ادبیات حفاظت و سیاست‌های آن را اجرا کنند.
 • گاهی اوقات اطلاعات عمومی و غیرشخصی ویکی ادبیات به‌وسیلۀ جمع‌آوری اطلاعات و مجموعۀ داده‌ها، به عموم مردم ارائه می‌شود.