الگو:گفتاورد/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

<templatedata> { "params": { "1": { "label": "متن گفتاورد", "type": "string", "required": true }, "2": { "label": "نام شخص", "type": "line", "suggested": true }, "3": { "label": "منبع", "type": "line", "suggested": true } }, "description": "برای نقل یک گفته به‌صورت مستقیم از شخص مورد استفاده قرار می‌گیرد." } </templatedata>

استفاده

{{گفتاورد|متن مورد نظر|نام شخص|منبع}}

می‌دهد:

متن مورد نظر

— نام شخص، منبع

جستارهای وابسته