ویکی‌ادبیات:فهرست الگوها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

الگوها، شابلون‌ها و جدول‌های از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که برای استانداردسازی نمایش اطلاعات یا پیام‌های همسان به‌کار می‌روند. قالب‌ها به تشخیص سریع‌تر داده‌های دلخواه و همچنین ناوبری و گشت‌وگذار راحت‌تر از طریق پیوندها کمک می‌کنند. الگوهای موجود در ویکی‌ادبیات به چند دسته زیر بخش می‌شوند:

David face.pngالگوهای جعبه معرفی اشخاص Nuvola apps bookcase.svgالگوهای جعبۀ موضوعی
Rightالگوهای نیاز Rightالگوهای خرد
Number theory symbol.svgالگوهای تاریخ Nuvola apps kmessedwords.pngالگوهای ویرایشی
Right الگوهای فهرست‌ساز Rightالگوهای پیامی
Crystal kthememgr.pngالگوهای کاربر Rightفهرست الگوهای ناوبری
Rightفهرست الگوهای راهنما Rightالگوهای مرتبط با نقشه

درضمن می‌توانید ویکی‌پروژه الگوها را هم ببینید.

ایجاد الگو

برای ایجاد الگو از کادر زیر استفاده کنید: