کاربر:محمد ایذجی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

ما همه تخیل خداوندیم.

«ابن عربی»