کاربر:شکوفه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

اما من آن شکوفه اندوهم کز شاخه‌های یاد تو می‌رویم. فروغ فرخزاد