پودمان:Numeral converter2/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

This is the documentation page for پودمان:Numeral converter2

این پودمان همان کپی قسمت تبدیل رقمِ پودمان:Numeral converter است، با این تفاوت که فقط جایگزینی ارقام را انجام می‌دهد و نقطه را به «٫» تغییر نمی‌دهد، زیرا این کار شناسه‌هایی نظیر Bibcode را دچار مشکل می‌کند. همچنین عبارت ISBN را از سرِ رشته‌ها حذف می‌کند (این کار به دلیل داده شدن شابک با پیشوند ISBN در الگوهای قدیمی یادکرد فارسی، که در کار پودمان‌های یادکرد اختلال ایجاد می‌کند انجام شده).