پودمان:Citation/CS1/fa/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

This is the documentation page for پودمان:Citation/CS1/fa

<section begin=header />

<section end=header />

این پودمان مشابه سازگارشده با فارسیِ پودمان CS1 است که برای پشتیبانی و ایجاد یادکردهای فارسی کاربرد دارد و از طریق الگوهای یادکرد فراخوانی می‌شود. <section begin=module_components_table /> فایل‌های این پودمان عبارتند از:

پودمان CS1
  فارسی بومی‌شده شرح آزمایشی
Gold padlock Module:Citation/CS1/fa بله الگو:Plain link Rendering and support functions sandbox
Module:Citation/CS1/fa/Configuration بله الگو:Plain link تعریف‌های متن‌های مرتبط با شناسه‌ها، رده‌ها و خطاها و ترجمه‌های محلی متناظر
Module:Citation/CS1/fa/Whitelist بله الگو:Plain link فهرست پارامترهای فعال، غیرفعال، و مهجور پودمان
Module:Citation/CS1/fa/Date validation بله الگو:Plain link توابع بررسی درستی تاریخ‌ها
Module:Citation/CS1/fa/Identifiers بله الگو:Plain link توابع پشتیبانی‌کننده از شناسه‌ها (شابک، doi، pmid، ...)
Module:Citation/CS1/fa/Utilities خیر الگو:Plain link سایر توابع و جداول ضروری
Module:Citation/CS1/fa/COinS خیر الگو:Plain link Functions that render a cs1الگو:Pipe2 template's metadata
Module:Citation/CS1/fa/styles.css خیر الگو:Plain link CSS styles applied to the cs1الگو:Pipe2 templates
Silver padlock Module:Citation/CS1/fa/Suggestions خیر الگو:Plain link جدولی برای متناظر کردن پارامترهای اشتباهی محتمل با پارامترهای صحیح (مثلا حلد -> جلد)

<section end=module_components_table />

بومی‌سازی

تمامی موارد بومی‌شده در این فایل (اصلی)، فایل Date validation و فایل identifiers با کامنت Falocalization مشخص شده‌اند. این موارد شامل تغییر ارقام به فارسی، موارد مربوط به پشتیبانی و درستی‌آزمایی از تاریخ‌های فارسی، پشتیبانی از پارامتر |ش= برای اتصال به {{پک}}، و سایر موارد سازگار کردن با ویکی‌پدیای فارسی می‌شود.

توجه: برای افزودن معادل‌های فارسی برای پارامترهای پودمان، این معادل‌ها باید در فایل‌های Configuration و Whitelist پودمان فارسی، و نیز فایل‌های معادل پودمان انگلیسی (Configuration و Whitelist) داده شود. زیرا در مواردی که |زبان=en داده شده باشد، الگوهای یادکرد به پودمان انگلیسی هدایت می‌شوند.