ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ مهر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
بهترین شاعر جوان دورهٔ شعر فروغ در ۱۳۵۰
با نخستین دفتر شعرش «حنجره»[۱]