ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ مهر/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۲۵ - حسین منزوی - زنجان
  • ۱۳۵۴ - عبدالحسین انصاری (شاعر) - نورآباد ممسنی
  • ۱۳۶۰ - علیرضا لبش (شاعر) - قم