ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ مهر

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
بهترین شاعر جوان دورهٔ شعر فروغ در ۱۳۵۰
با نخستین دفتر شعرش «حنجره»[۱]
  • روز دهقان
زادروزها
  • ۱۳۲۵ - حسین منزوی - زنجان
  • ۱۳۵۴ - عبدالحسین انصاری (شاعر) - نورآباد ممسنی
  • ۱۳۶۰ - علیرضا لبش (شاعر) - قم
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...