ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ خرداد/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
نویسنده‌ای که در رمانش پرده‌ای ناگفته را می‌گوید«.».