ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ خرداد/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۲۹۸ - عباس یمینی‌شریف (داستان‌نویس، شاعر، مترجم، پژوهشگر و بنیان‌گذار ادبیات کودک) - تهران
  • ۱۲۹۸ - محمود صناعی (شاعر و مترجم) - اراک
  • ۱۳۳۶ - ابراهیم حسن‌بیگی (داستان‌نویس) - گرگان
  • ۱۳۴۱ - کاووس حسن‌لی (شاعر و پژوهشگر) - صفاشهر فارس
  • ۱۳۴۵ - احمد دهقان (داستان‌نویس) - کرج
  • ۱۳۴۷ - یوسف قوجق (داستان‌نویس) - رامیان
  • ۱۳۴۹ - یعقوب یادعلی (داستان‌نویس) - نجف‌آباد
  • ۱۳۵۵ - لیلا برزگر (داستان‌نویس) - شیراز
  • ۱۳۵۹ - سروش مظفرمقدم (داستان‌نویس) - مشهد