ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ تیر/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۲۹ - مصطفی رحمان‌دوست (شاعر، نویسنده و مترجم) - رزن همدان
  • ۱۳۳۸ - قاسم‌علی فراست (داستان‌نویس) - گلپایگان
  • ۱۳۴۸ - حسین ورجانی (داستان‌نویس) - قم
  • ۱۳۵۰ - فریاد شیری (شاعر) - صحنهٔ کرمانشاه
  • ۱۳۶۲ - محدمهدی سیّار (شاعر) - زاهدشهرِ فارس