ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ بهمن/درگذشت‌ها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۱۲ - ابوالقاسم عارف قزوینی مشهوربه عارف قزوینی (شاعر و تصنیف‌ساز) - قزوین
  • ۱۳۴۳ - نظام وفا آرانی (شاعر و نویسنده) و استاد نیما یوشیج - آران‌وبیدگل کاشان در استان اصفهان