ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ آذر/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۴۰ - مصطفی محدثی خراسانی (شاعر) - تایبادِ خراسان رضوی
  • ۱۳۵۰ - خلیل ذکاوت (شاعر) - لامرد فارس