ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱ آبان/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
برای طرد هر نویسنده
هیچ ضربه‌ای سنگین‌تر از
چاپ و انتشار آثارِ
سست و بی‌دروپیکرش نیست.
مجله‌ای که در دوران خود، تاریخ ساز شد و فضای جامعه را
تا حدودی برای نقد و شنیدن
انتقاد مهیا کرد.