ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۶ آبان

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
شرط پیشرفت جوامع، گذر از حیات زیستی به
حیات تمدنی و نشانهٔ پیشرفت نیز
رسیدن به حیات فرهنگی است.
زادروزها
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...