ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ مهر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
نویسنده دو کار نمی‌تواند بکند: ۱.میان‌بُرزدن و ۲.دروغ‌گفتن