ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ دی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search


زادروزها
  • ۱۲۷۶ - شین پرتو (شاعر و داستان‌نویس) - کنگاورِ کرمانشاه
  • ۱۳۲۱ - ضیاء موحّد (شاعر) - اصفهان
  • ۱۳۳۶ - داریوش عابدی (داستان‌نویس) - بندرترکمن
  • ۱۳۳۷ - انوشه منادی (داستان‌نویس) - تهران
  • ۱۳۵۳ - ایرج زبردست (شاعر) - شیراز
درگذشت‌ها
  • ...
رویدادها
  • ...