ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ تیر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
پرونده:Mirzadeheshghi.png
در مسلخ عشق، جز نکو را نکُشند
روبه‌صفتان، زشت‌خو را نکُشند

گَر عاشق صادقی، ز مردن مهَراس
مُردار بوَد هرآن‌که او را نکُشند
سنگ‌نوشتهٔ میرزاده عشقی