ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ بهمن/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۴۶ - فرحناز علیزاده (داستان‌نویس) - بابل
  • ۱۳۵۴ - آ‌رش شفاعی (شاعر) - مشهد