ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۲ بهمن

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
حسن حبیبی، در صحن مجلس
برای اخذ رأی اعتماد، ۱۳۶۴
  • ۱۳۵۷
    بازگشت امام‌خمینی(رحمة‌الله)
به ایران - آغاز دههٔ فجر
زادروزها
  • ۱۳۴۶ - فرحناز علیزاده (داستان‌نویس) - بابل
  • ۱۳۵۴ - آ‌رش شفاعی (شاعر) - مشهد
درگذشت‌ها
رویدادها
  • ...