ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ مهر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اسماعیل امینی: زبان شعرهای صلاحی
هرگز نازل و شعاری از آب درنیامده است.[۱]