ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ مهر/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۳۸ - داوود غفارزادگان (داستان‌نویس) - اردبیل
  • ۱۳۶۰ - ابراهیم اکبری دیزگاه (داستان‌نویس و شاعر) - تالش
  • ۱۳۶۲ - آیدا مردای آهنی (داستان‌نویس) - تهران