ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ مهر

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اسماعیل امینی: زبان شعرهای صلاحی
هرگز نازل و شعاری از آب درنیامده است.[۱]
زادروزها
  • ۱۳۳۸ - داوود غفارزادگان (داستان‌نویس) - اردبیل
  • ۱۳۶۰ - ابراهیم اکبری دیزگاه (داستان‌نویس و شاعر) - تالش
  • ۱۳۶۲ - آیدا مردای آهنی (داستان‌نویس) - تهران
درگذشت‌ها
  • ۱۳۸۵ - عمران صلاحی (شاعر، نویسنده، مترجم و طنزپرداز) - تهران
رویدادها
  • ...