ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ تیر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
اخوان و باقرزاده در یک قاب
بس خلاف دوستی دیدیم از یاران بقا
سختگیر و زودرنج و دیرپیوندیم ما