ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ اسفند/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۴۶ - سپیده شاملو (داستان‌نویس) - تهران
  • ۱۳۵۹ - امیرحسین خورشیدفر (داستان‌نویس و مترجم) - تهران