ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۱ آذر/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
تو رنجیدی که بی‌مغز است اگر نغز است افسانه
‏ و من گفتم برون از پوست‌ها مغز است افسانه...