ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ فروردین/درگذشت‌ها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۲۵۹ - محمدتقی سپهر کاشانی ملقب به لسان‌الملک (ادیب، شاعر و دانشمند) - تهران
  • ۱۲۹۱ - ابوالقاسم محمد نصیر ملقب به ملک‌الشعرا (شاعر و خوشنویس) - اصفهان