ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ دی/زادروزها

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
  • ۱۳۲۸ - رضا قاسمی (رمان، داستان و نمایشنامه‌نویس، شاعر و پژوهشگر) - ورنامخواست اصفهان
  • ۱۳۴۴ - میترا داور (داستان‌نویس) - فیروزکوه
  • ۱۳۵۲ - رضا مختاری (داستان‌نویس) - تهران
  • ۱۳۵۳ - علیرضا آدینه (شاعر) - تهران
  • ۱۳۵۷ - سیدمحمدامین جعفری (شاعر) - برازجان
  • ۱۳۶۰ - محمد قادرپور (داستان‌نویس) - خنجِ فارس