ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/۱۰ بهمن/پرونده

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
کوه باید شد و ماند
رود باید شد و رفت