ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/قمری/بالا

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

  1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودهای میلادی)
  2. بررسی کنید که یادبود مورد نظر با گاه‌شمار میلادی یا جلالی در مجموعه یادبودها نباشد.
  3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
  4. هر کدام از یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) که وجود ندارند را به صورت خالی ایجاد کنید. (ابتدا با یک حرف صفحه را ایجاد کنید بعد آن را خالی کنید)
  5. لطفاً تشدید موجود در عنوان «شوّال»، «محرّم» و «ذی‌الحجّه» را حذف نکنید و «ذی‌القعده» را هم تغییر ندهید مدیاویکی این ماه‌ها را با این عنوان می‌شناسد.