ویکی‌ادبیات:یادبودهای برگزیده/جلالی/بالا

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

  1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودهای میلادی)
  2. بررسی کنید که یادبود مورد نظر با گاه‌شمار میلادی یا جلالی در مجموعه یادبودها نباشد.
  3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
  4. هر کدام از یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) که وجود ندارند را به صورت خالی ایجاد کنید. (ابتدا با یک حرف صفحه را ایجاد کنید بعد آن را خالی کنبد)
  5. برای جلالی گاه‌شماری_در_ایران#گاه‌شماری جلالی را مطالعه کنید ترجیحا رویدادهای پیش از مشروطه را با این گاه‌شماری ذکر نکنید چون همگی تحقیق دست اول می‌شود و به علت رسمی نبودن این گاه شماری تا پیش از مشروطه در هیچ منبع پیش از مشروطه از آن استفاده نشده‌است.
  6. مناسبت‌های بین‌المللی مانند «روز جهانی زمین» را فقط در یادبودهای میلادی بیافزایید.
  7. مناسبت‌هایی که مختص ایران، افغانستان و تاجیکستان است را فقط به یادبودهای جلالی بیافزایید در صورتی که این مناسبت‌ها از سوی دولت‌های مذکور با گاه‌شمار میلادی یا قمری سنجیده می‌شود فقط به یادبودهای آن گاه‌شمار بیافزایید.