ویکی‌ادبیات:گزیدن مقاله‌های برگزیده/جمع‌بندی بحث

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

طبق این اجماع، تنها کسانی می‌توانند نظرخواهی برگزیدگی را جمع‌بندی کنند که عضو گروه ناظران برگزیدگی باشند.

برای جمع‌بندی باید مراحل زیر را طی کرد:

 1. جمع‌بندی با استفاده از {{بالای بایگانی|متن= ... ~~~~}} و {{پایین بایگانی}}؛ برای مقاله‌هایی که برگزیده شدند از الگوی {{برگزیده شد}} و برای دیگران از الگوی {{برگزیده نشد}} نیز استفاده شود.
 2. گذاردن الگوی {{مقاله برگزیده}} در مقالهٔ انتخاب شده.
 3. به روز کردن الگوی {{تاریخچه مقاله}} در صفحهٔ بحث مقاله
 4. درج نام مقالهٔ برگزیده در ویکی‌پدیا:مقاله‌های برگزیده
 5. درج نام نویسندهٔ اصلی مقالهٔ برگزیده در ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های برگزیده/کاربران
 6. تغییر آمار ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های برگزیده/بایگانی
 7. فرستادن تبریک بوسیلهٔ الگو:مشارکت‌کننده مقاله برگزیده الزامی‌است. در صورت مبهم بودن و مشخص نبودن تعداد مشارکت‌کنندگان اصلی بهتر‌است مشورت با کاربران پرتجربه و یا مدیران برای تعیین مشارکت کنندگان اصلی انجام شود.
 8. به ویکی‌داده رفته و در صفحه مقاله مورد نظر در ویکی‌داده، بر روی نشان نقره‌ای رنگ موجود در کنار نام مقاله کلیک کرده و گزینه «مقاله برگزیده» را انتخاب کنید
 9. حذف نام مقاله برگزیده‌شده از ویکی‌پدیا:مقاله‌های خوب
 10. حذف مقالهٔ نامزد از ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های برگزیده
 11. حذف مقاله از ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه/خوب و برگزیده