ویکی‌ادبیات:نکته روز/۲۹ آبان

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
از ویرایش نهراسید


ویرایش در ویکیپدیا شاید در وهله اول سخت به نظر برسد یا شاید پیش خود فکر کنید که اگر صفحه‌ای را ویرایش کنید صفحه خراب شود.

اما شجاعت داشته باشید و ویرایش را امتحان کنید. یکی از قابلیت‌های ویکیپدیا به خاطر سپردن ویرایش‌ها و قابلیت واگردانی است. اگر صفحه‌ای را ویرایش کردید و آن به هم ریخت هراس به خود راه ندهید به کاربری که در ویکی مشارکت می‌کند مراجعه کنید و از او بخواهید که صفحه را واگردانی کند یا اگر خود می‌توانید واگردانی را انجام دهید.


:بیشتر بخوانید


<< نکته روز پیشین

نکته روز پسین >>