ویکی‌ادبیات:مقاله‌های برگزیده/در آستانه برگزیدگی/سرصفحه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

گزیدن مقاله‌های برگزیده

FA candidate gold.svg

در این صفحه، مقاله‌هایی که با کمی ویرایش می‌توانند نامزد مقالهٔ برگزیده شوند را به سایر کاربران معرفی کنید تا با بهینه‌سازی آن‌ها امکان طرح به عنوان مقاله برگزیده فراهم شود. پس از اطمینان از اینکه مقاله معیارهای لازم را به‌دست آورده‌است به وپ:گمب بروید و آن را برای برگزیدگی نامزد کنید.

هدف ما در اینجا نه فقط آماده‌سازی مقاله برای برگزیدگی بلکه بررسی و مشخص‌کردن نقاط ضعف و قوت مقاله‌است که می‌تواند جهت تکمیل مقاله بعدها به کار گرفته شود.

برای بررسی موارد پیشین به بایگانی مراجعه کنید.

محتوای برگزیده:

مقاله‌های برگزیده: