فهرست پیشنهادی رمان و داستان کوتاه

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

فهرست پیشنهادی رمان و داستان کوتاه متشکل از فهرست‌های گوناگونی است که داستان‌نویسان و صاحب‌نظران ادبیات پیشنهاد داده‌اند تا سیر مطالعاتیِ مفید و مناسب‌تری به اهالی رمان‌خوان معرفی کنند.

* * * * *

این فهرست اطلاعات کتاب‌شناسی آثار را همراه‌با توضیحاتی مختصر ارائه می‌دهد تا فرصت انتخابِ به‌نحوی فراهم شود که جامعهٔ گستره‌تری از خوانندگان را پوشش دهد؛ از رمان‌خوانان گذری تا منتقدان حرفه‌ای.


پیشنهاد‌ها

پیشنهادهای مهدی رسولی

مهدی رسولی نویسندهٔ «کلاغ پَر» که مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه قرن چهاردهم، چندی پیش فهرستی با ۲۵۰ عنوان پیشنهاد کرده است که به‌تفکیک ژانر داستان طبقه‌بندی شده است. در این فهرست ژانر اجتماعی و ماجراجویی بیشترین سهم و فلسفی کمترین سهم را دارد.

اجتماعی و ماجراجویی

رسولی در پیشنهاد خود، ۷۵ داستان با موضوع اجتماعی و ماجراجویی فهرست کرده که از این تعداد ۳۰ اثر مربوط به پدیدآوران ایران است. سهم مابقی کشورها به‌ترتیب چنین است. فرانسه،‌انگستان، آمریکا، شیلی، برزیل، ایتالیا، سوئد، پرتقال، مجارستان، یونان و روسیه دیگر کشورهایی است که آثارشان در این فهرست پیشنهادی دیده می‌شود.


تاریخی‌سیاسی

رسولی در این ژانر مجموعاً ۱۹ اثر پیشنهاد کرده است.


عاشقانه

۱۲ داستان پیشنهادی را در این ژانر می‌بینیم.


مقاومت و جنگ

از کل ۲۵۰ داستان پیشنهادی رسولی، ۲۹ اثر مربوط به موضوع «مقاومت و جنگ» است.


طنز

فهرست رسولی، به آثار طنز نیز نظر دارد و ۸ داستان با ژانر طنز به خوانندگان پیشنهاد می‌شود.


تخیلی و علمی‌تخیلی

تخیل پدیدآور و اثر علمی‌تخیلی نیز همواره ژانر پرطرفداری بوده و هست. ۶۴ اثر از کل ۲۵۰ پیشنهاد رسولی مربوط به این ژانر است که نزدیک به ۱۰ داستان از نویسندگان ایران انتخاب شده است وبیش از ۳۵ داستان‌ از انگلستان.

فلسفی

با انتخاب ۶ اثر فلسفی، فهرست پیشنهادی رسولی، در تقسیم‌بندی‌های خود به این ژانر نیز می‌پردازد.

وحشت، پلیسی و جنایی

این آخرین موضوع در تقسیمات رسولی است که سهمی درخور توجه دارد: ۶۲ اثر که فقط ۲ اثر از ایران، ۱ اثر از ترکیه، ۴ اثر از انگلستان و مابقی همگی از آمریکاست. درواقع فهرست رسولی به ما می‌گوید که امریکا در خلق رمان و داستان پلیسی‌جنایی پیشگام دیگر کشورهاست.