بحث کاربر:کاوالنتی

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

درود گفت‌وگو دربارهٔ مدخل‌ها

مظاهر مصفا

  • چرا این مدخل را ساختید؟
  • باتوجه‌به اولویت‌بندی‌های مجموعه، قبل از ساخت هر مدخل هماهنگی کنید.
  • چرا زون‌ها و زیرزون‌ها را قرار ندادید؟