بحث کاربر:پ.کامران

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

درود

نکات مربوط به مدخل‌ها

بوف کور

  • هنوز اعداد انگلیسی در متن دیده می‌شود.
  • رنگ قرمز و آبی در ویکی مُعرف لینک ساخته‌نشده و شده است. برای متن رنگی از این دو رنگ استفاده نشود.

یادگیریِ رنگ‌ها در ویکی‌پدیا

  • اسامی و اصطلاحاتی که در ویکی‌ادبیات مدخل نخواهند شد، نباید براکت زده شود.
  • منابع باید موثق باشد. ویکی‌پدیا در هر زبانی که باشد، منبع غیرموثقی است. از منابعی که مدخل‌نویس ویکی‌پدیا یاد کرده باید استفاده کرد. آن‌هم درصورت موثق‌بودن.
  • تعریف زون منبع‌شناسی: معرفیِ منابعی که مدخل‌نویس در متن استفاده نکرده و درعین‌حال تأیید می‌کند که مخاطب برای مطالعهٔ بیشتر به آن‌ها مراجعه کند. نحوهٔ نوشن منبع‌شناسی: همچون بقیه متن. نباید شبیه منبع‌دادن نوشت. مثال:
عین متن: شمیسا، سیروس (1372) . داستان یک روح ( شرح و متن بوف کور صادق هدایت) . تهران: فردوس. ص. 350
ویراسته: «داستان یک روح»، شرح و تفسیری بر رمان، نوشتهٔ سیروس شمیسا، کاری از انتشارات فردوس در ۱۳۷۲ با ۳۵۰ صفحه.
ضمن‌اینکه اساساً نوشتن این کتاب در بخش منبع‌شناسی غلط است. این منبع بیش از ۱۰ بار در متن استفاده شده است. ازاین‌دست خطاها در مدخل زیاد دیده می‌شود.
  • مدخل، فاقد جاذبهٔ بصری است. مدخل‌هایی چون قلب زیبای بابور، هستی، تاریخ تحلیلیِ شعر نو و... راهنمایی خوبی است برای یادگیریِ بیشتر.
  • علاوه‌بر زون نوا و نما و نگاه، در مدخل نیز باید عکس درج شود.
  • تمام منابع استفاده‌شده که در پانویس می‌آید به‌تکفیک چاپ یا ساید، باید در دو بخش منابع و پیوند به بیرون فهرست شود.
  • مدخل بازخوانی مجدد و اصطلاحات ریز و درشت دارد.
  • حداکثر ظرف یک هفته کار باید نهایی شود.

پیروز باشید