بحث کاربر:صدرا

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

درود و سپاس از تلاش‌های شما

نتیجهٔ بررسی مدخل‌ها

علی‌اکبر دهخدا

برای دریافت نظرات مکتوب داوری، بین ساعت ۱۱صبح تا ۴بعدازظهر، به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان مراجعه کنید. سپاس

عباس یمینی‌شریف

کار در این مدخل به‌نیکی پیش می‌رود. ضمن تبریک، حداکثر تا چند روز دیگر به‌پایان ببرید تا مدخلی دیگر سفارش بگیرید. سپاس