بحث کاربر:جانِ پریش

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search
پیشنهاد برای اعتبارسنجی مدخل‌ها
پیرو اولین اتفاق ویکی‌ادبیات، ۱آذر۱۳۹۸
  • تنظیم و تهیهٔ شیوه‌نامهٔ یکسان در قالب یک متن مفصل با ریز جزئیات و ارائه آن به اعضا. توضیح اینکه: اختلاف سلیقه و ارائه‌نکردن توضیحات یکسان گاهی موجب ابهام ویکی‌نویس می‌شود و نتیجه مطلوب ندارد.
  • تشکیل تیم حرفه‌ایِ داوری که آگاه به همه‌ٔ جوانب این طرح و اهداف آن باشند. به‌نظر می‌آید جلسه‌ٔ نقد مدخل‌ها با حضور داورانی که هرکدام دیدگاه خاص خود را گاهی بدون آگاهی و درنظرگرفتن ماهیت ویکی‌ادبیات، ارائه می‌دادند و گاه نظرات متناقضی مطرح می‌کردند، کارساز نبود و گاهی حتی موجب سردرگمی ویکی‌نویس می‌شد.
  • انتخاب افراد شایسته با صلاحیت کافی و لازم و آموزش ابتدایی به آن‌ها با برنامه‌ریزی مناسب‌تر... در قالب کارگاه یا... .
  • معرفی و در صورت امکان دراختیارگذاشتن منابع دست‌ِاول مدخل‌ها به ویکی‌نویسان و ایجاد امکانی برای مشورت ویکی‌نویس با افراد و استادان مسلط به موضوع مدخل.
  • ترجیح کیفیت بر کمیت. به‌نظر می‌رسد دغدغه برای اضافه‌شدن بر تعداد مدخل‌ها بر دغدغه‌ٔ کیفیت ارجح است. مطمئناً تکمیل مدخل قبلی، دریافت نظرات حقیقاً کارشناسی و رفع نواقص و خطاها سپس شروع مدخلی جدید، تمرکز ذهن ویکی‌نویس را برای کیفیت آنچه می‌نگارد، افزایش دهد.
  • جابه‌جایی تعدادی از سرتیترها، به‌عنوان مثال؛ سال‌شمار زندگی در انتهای مدخل. توضیح: مکان قرارگیری سال‌شمار زندگی در میان متن، که فضای زیادی نیز نیاز دارد، هنگام بررسی و مرور مدخل مخاطب را دچار زحمت و بی‌حوصلگی می‌کند؛ چراکه در اغلب مدخل‌ها سال‌شمار با توضیحات مفصل‌تری در قسمت‌های دیگر مدخل آمده است و مخاطب برای رسیدن به ادامه‌ٔ مطلب، ناچار به جست‌وجوی مدام چشم و سپری‌کردن زمان است.

تغییر جایگاه لید «از میان یادها»، از قسمت‌های ابتدایی مدخل به میانه‌ٔ متن. به‌نظر می‌رسد این بخش از مدخل، استراحت‌گاهی برای ذهن مخاطب‌ است که اگر بعد از خواندن زندگینامه و نوشته‌های کمی جدی‌تر قرار گیرید، شاید جذابیت محتوا را بیشتر کند.

  • استفاده از واژه‌های فارسی در تمام متن و لیدها. برای مثال مواظبت در مقابل استفاده از واژه‌هایی مثل مقالات
  • و در پایان، یک درخواست؛ درصورت امکان، راه‌حل مناسب‌تری برای لینک‌دادن به برخی واژه‌ها که به رنگ قرمز یا آبی درمی‌آیند، پیاده شود. نحوه‌ٔ نوشتن تیتر مدخل‌ها به‌شکلی خاص و پیاده‌کردن همان شکل برای ایجاد لینک، زمان زیادی از ویکی‌نویس می‌گیرد. اینکه گاهی نام مستعار شاعر یا نویسنده است و گاهی نام اصلی، گاهی پیشوند و پسوند دارد و گاهی نه، نیم‌فاصله‌ها... و... اگر این امکان باشد که نام‌های مرتبط با آن شخص مدنظر و البته صحیح از نظر املایی، در برنامه‌نویسی اعمال شود و هنگام لینک شناسایی و به‌رنگ آبی درآید، زمان زیادی به ویکی‌نویسان بازمی‌گردد.

نکته: در مسیر نوشتن مدخل‌ها، به‌رغم نیاز به منابع دست‌اول و مطالعهٔ آن‌ها، در بسیاری از موارد امکان این امر در کتابخانه‌ها، برای فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان میسر نیست و یا به سختی امکان‌پذیر است. گام بنیادینی‌ست اگر بنیاد طی معرفی‌نامه‌ای امکان استفاده از منابع(با تأکید بر امکان خروج منبع از محل) را برای ویکی‌نویسان فراهم آورد‌.

(این موارد صرفاً پیشنهاد بودند و قطعاً ایرادهایی بر آن‌ها وارد است که من بی‌اطلاعم. جسارتم را ببخشید)

بااحترام
موهبت پیرغیبی