الگو:یادکرد روزنامه/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

پارامترهای آن مشابه {{یادکرد ژورنال}} است، فقط به جای |ژورنال= از |روزنامه= استفاده کنید.