الگو:ویکی‌نبشته-آثار/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

از این الگو فقط برای اشخاصی استفاده کنید که از وجود آثارشان در ویکی‌نبشته‌ی فارسی اطمینان دارید.

کاربرد

کافی است نام الگو را در مقاله‌ی زندگینامه‌ی فرد مورد نظر بگنجانید:

{{ویکی‌نبشته-آثار}}

  • لازم نیست که نام فرد در الگو آورده شود.