الگو:نمایش/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

برای نمایش زمان‌دار یک متن استفاده می‌شود.

در مورد واردکردن تاریخ‌ها به این موارد توجه کنید:

  • تاریخ را می‌باید به میلادی وارد کنید ولی می‌توانید از حروف فارسی هم استفاده کنید. مثلاً ۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۳ یا August 10, 2016 هر دو قابل قبول هستند. توجه کنید که هر مدخل حتماً باید تاریخ معتبری داشته‌باشد، در غیر این صورت نمایش داده نخواهد.
  • در صورتی که می‌خواهید علاوه بر سال، ماه، و روز، ساعت و دقیقه را هم مشخص کنید می‌توانید از قالب سال-ماه-روز ساعت:دقیقه:ثانیه استفاده کنید. مثلاً ۲۰۲۰-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۷:۴۸
  • امکان استفاده از تاریخ‌های نسبی نیز وجود دارد. مثلاً ۲۷ نوامبر + ۲ هفته معادل خواهد بود با ۱۱ دسامبر. در حال حاضر تنها از ساعت، روز، هفته، ماه، و سال به عنوان تاریخ نسبی پشتیبانی می‌شود.

استفاده

<templatedata> { "params": { "تا": { "description": "تاریخی که پس از آن متن دیگر نمایش پیدا نمی‌کند. اگر وارد نشود، نمایش متن هرگز منقضی نخواهد شد.", "example": "۱۰ سپتامبر", "type": "date", "autovalue": "", "suggested": true }, "از": { "description": "تاریخی که نمایش از آن زمان باید شروع شود. در صورتی که وارد نشود بررسی نخواهد شد.", "example": "۳ سپتامبر", "type": "date", "suggested": true }, "متن": { "aliases": [ "1" ], "description": "متنی برای نمایش", "example": "متن", "type": "string", "required": true, "suggested": true } }, "description": "برای نمایش زمان‌دار یک متن استفاده می‌شود", "format": "block" } </templatedata>