الگو:نمایش

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

{{{1}}}

50px توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای نمایش زمان‌دار یک متن استفاده می‌شود.

در مورد واردکردن تاریخ‌ها به این موارد توجه کنید:

  • تاریخ را می‌باید به میلادی وارد کنید ولی می‌توانید از حروف فارسی هم استفاده کنید. مثلاً ۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۳ یا August 10, 2016 هر دو قابل قبول هستند. توجه کنید که هر مدخل حتماً باید تاریخ معتبری داشته‌باشد، در غیر این صورت نمایش داده نخواهد.
  • در صورتی که می‌خواهید علاوه بر سال، ماه، و روز، ساعت و دقیقه را هم مشخص کنید می‌توانید از قالب سال-ماه-روز ساعت:دقیقه:ثانیه استفاده کنید. مثلاً ۲۰۲۱-۰۱-۲۴ ۱۴:۴۵:۴۰
  • امکان استفاده از تاریخ‌های نسبی نیز وجود دارد. مثلاً ۲۴ ژانویه + ۲ هفته معادل خواهد بود با ۷ فوریه. در حال حاضر تنها از ساعت، روز، هفته، ماه، و سال به عنوان تاریخ نسبی پشتیبانی می‌شود.

استفاده

<templatedata> { "params": { "تا": { "description": "تاریخی که پس از آن متن دیگر نمایش پیدا نمی‌کند. اگر وارد نشود، نمایش متن هرگز منقضی نخواهد شد.", "example": "۱۰ سپتامبر", "type": "date", "autovalue": "", "suggested": true }, "از": { "description": "تاریخی که نمایش از آن زمان باید شروع شود. در صورتی که وارد نشود بررسی نخواهد شد.", "example": "۳ سپتامبر", "type": "date", "suggested": true }, "متن": { "aliases": [ "1" ], "description": "متنی برای نمایش", "example": "متن", "type": "string", "required": true, "suggested": true } }, "description": "برای نمایش زمان‌دار یک متن استفاده می‌شود", "format": "block" } </templatedata>