الگو:گفتاورد تزیینی دیگر/توضیحات

From ویکی‌ادبیات
Jump to: navigation, search

<templatedata> { "params": { "1": { "label": "مکان گفتاورد", "description": "برای قرار گرفتن در سمت چپ، عبارت left و برای قرار گرفتن در سمت راست صفحه عبارت right را وارد نمایید.", "type": "line", "autovalue": "right", "required": true }, "2": { "label": "متن گفتاورد", "type": "string", "required": true }, "3": { "label": "صاحب گفتاورد", "description": "شخص یا مرجعی که گفتاورد از آن نقل شده است.", "type": "line", "required": true }, "4": { "label": "منبع", "type": "string", "required": true } },

"description": "این الگو نمونه کوچک شده الگوی

الگو:خطا

است که برای مفاهیمی کوچک‌تر به کار می‌رود.",

"paramOrder": [ "2", "1", "3", "4" ] } </templatedata>

نمونه

در سمت راست

برای قرار دادن در سمت راست:

{{نقل قول۲|right|متن نقل قول|صاحب نقل قول|منبع نقل قول}}

در سمت چپ

{{نقل قول۲|left|این یک نمونه از الگو نقل قول۲ می‌باشد که در سمت چپ قرار گرفته است. این الگو نمونه کوچک شده الگوی {{نقل قول}} میباشد که برای مفاهیمی کوچکتر به کار می‌رود. نمونه آن یک نقل قول افتادنی همانند یک تصویر می‌باشد.|صاحب نقل قول|منبع نقل قول}}

نمونه خروجی:

  1. تغییر_مسیر الگو:گفتاورد تزیینی دیگر

جستارهای وابسته

الگو:گفتاورد